Zdrowie społeczne

Zdrowie społeczne

Zdrowie społeczne w większej części dostosowane jest do takich kwestii jak elementy uwzględniające aspekty bardziej lub mniej dopasowane do stylu życia. Na pewno życie jest wiążące. Obejmuje to konkretny kanon zasad, którymi każdy członek w jakiś sposób powinien się kierować. Życie w społeczeństwie to także ogromna odpowiedzialność. Trzeba zauważyć ze konkretne choroby są przekazywane często drogą kropelkową, co w większym skupieniu może grozić nawet epidemią. Oczywiście są to zazwyczaj skrajności. Choroby społeczne jednak bardziej uzależnione są od życia człowieka, które uniemożliwiają mu wykonywanie poszczególnych prac codziennych. Tutaj alkoholizm może być bardzo dobrym przykładem, z uwagi na fakt, że wiele osób cierpi z powodu takiego uzależnienia. Także uzależnienie od tytoniu jest bardzo poważnym elementem choroby społecznej, z uwagi na wielki odsetek, osób, które nie potrafią samodzielnie wyzbyć się tych złych nawyków. Zdrowie społeczne z pewnością będzie bardzo dobrze dostosowane do kwestii innych chorób uniemożliwiających normalne funkcjonowanie.