Zdalnie przeprowadzany zabieg operacyjny

Rozwój współczesnej medycyny umożliwia przede wszystkim to, że lekarze są w stanie leczyć nawet najgroźniejsze choroby. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń diagnostycznych oraz specjalistycznych robotów, możliwe jest wykonywanie skomplikowanych zabiegów operacyjnych, przeszczepów czy choćby szybkie stawianie diagnozy. Jednak wszystko to zazwyczaj jest możliwe tylko w znanych i dużych ośrodkach medycznych. Tymczasem pacjenci mniejszych placówek wciąż muszą borykać się z brakami sprzętowymi czy też z mniej doświadczonym personelem. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii, naukowcom udało się jednak przynajmniej w części zaradzić tego typu problemom. W jaki sposób? Otóż postanowiono wykorzystać w medycynie nowoczesne technologie telekomunikacyjne. Dzięki wykorzystaniu bezpośredniego przekazu z sali operacyjnej możliwe jest na przykład zdalne przeprowadzenie operacji. Osoba kierująca tym, co dzieje się podczas zabiegu, może śledzić wszystko za pośrednictwem kamery i udzielać instrukcji swoim kolegom po fachu. W ten sposób osoba operująca sama staje się niejako narzędziem w ręku znanego chirurga, a pacjent zyskuje fachową opiekę i, co przecież jest najważniejsze, duże szanse na całkowity powrót do zdrowia. Oczywiście wszystko to możliwe jest jedynie wtedy, gdy szpital dysponuje odpowiednimi urządzeniami umożliwiającymi transmisję obrazu i dźwięku.