Zastosowanie telemedycyny

Telemedycyna ma zastosowanie w wielu obszarach medycyny. Najbardziej praktykowana jest w diagnozowaniu i stałym kontrolowaniu stanu zdrowia pacjentów chorych na astmę, cukrzycę oraz na serce. Dzięki temu lekarz może na bieżąco monitorować samopoczucie pacjenta, a ten korzysta na wygodzie, nie musi bowiem stale udawać się na wizyty. Oraz jest pod stałą kontrolą lekarza, nawet przebywając cały czas w domu. Poza takim długotrwałym leczeniem, telemedycyna ma również zastosowania podczas wizyt okresowych oraz innych różnorodnych badań. Bardzo ważne jest także to, że umożliwia ona konsultacje i zasięgnięcie porady u specjalisty, który często nie może przybyć osobiście do danego ośrodka medycznego. W ten sposób każdy pacjent może liczyć na specjalistyczną opiekę i uzyskanie właściwej diagnozy oraz wskazanie sposobów skutecznego leczenia. Ponadto, telemedycyna ma zastosowanie w medycynie powypadkowej oraz w ratownictwie medycznym. W poważnych przypadkach oraz nagłych wypadkach, wymagających natychmiastowej pomocy sprawdza się ona bardzo dobrze. Znacząco ułatwia ustalenie prawidłowej diagnozy oraz zapewnia szybsze udzielenie pomocy. Często droga do lekarza bądź szpitala bywa długa, a dzięki telemedycynie już w jej trakcie lekarz może wskazać sposób leczenia.