Zalety telemedycyny

Rozwój nowoczesnych technologii, ulepszanie różnego rodzaju sprzętów oraz sposobów przesyłania danych znacząco wpłynęły na nasze życie. Trudno sobie niekiedy wyobrazić czasy bez telefonów komórkowych, komputerów i Internetu. Między innymi dzięki nim możliwe stało się powstanie takiej dziedziny jak telemedycyna, czyli udzielanie porad medycznych i opieka zdrowotna na odległość. Ma ona bardzo wiele zalet, i należy mieć nadzieję, że stanie się coraz bardziej powszechna i dostępna. Korzyści z wprowadzenia telemedycyny głównie odczuwają mieszkańcy wsi i małych miast, lekarze z prowincji, mniejsze szpitale oraz ratownictwo medyczne. Pacjenci z odległych i trudno dostępnych obszarów, z miasteczek i wsi mają Dzięki telemedycynie zapewnioną podstawową opiekę medyczną oraz opiekę specjalistyczną. Z kolei mniejsze jednostki szpitalne mogą zasięgać opinii potrzebnego specjalisty, bez konieczności wysyłania pacjenta do innego, często odległego ośrodka. Zaletą jest także to, iż telemedycyna umożliwia przeszkolenie lekarzy czy pielęgniarek, pracujących na prowincji i mających utrudniony dostęp do najnowszej medycznej wiedzy. Z kolei ratownictwo medyczne zyskuje szybszą diagnozę i możność udzielenia szybszej i konkretniejszej pomocy. Telemedycyna wpływa także na zmniejszenie hospitalizacji, kosztów dojazdu pacjenta do ośrodka i kosztów opieki zdrowotnej.