Współczesne i przyszłe wykorzystanie tle medycyny

W ostatnim czasie medycyna przeszła kolejną rewolucję. Powstanie tak zwanej telemedycyny, czyli sposobów wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjnych w procesie leczenia pacjentów na odległość sprawiły, że medycyna znów została zrewolucjonizowana. Oczywiście wykorzystanie telemedycyny wciąż jest w powijakach. Można jednak przypuszczać, że rozwój tej innowacyjnej metody jest jedynie kwestią czasu. Na razie powszechnie korzysta się z dobrodziejstw nowoczesnych urządzeń umożliwiających szybką komunikację na odległość przede wszystkim w celu przeprowadzania konsultacji ze specjalistami, którzy przebywają w odległych miejscach. Możliwość wysyłania wyników badań, w tym także obrazu uzyskanego podczas badania ultrasonografem czy w wyniku wykonania zdjęcia rentgenowskiego sprawia, że możliwe jest postawienie trafnej diagnozy na odległość. Coraz częściej urządzenia umożliwiających komunikację odbywającą się na dużą odległość w czasie rzeczywistym pojawiają się na salach zabiegowych i operacyjnych, co umożliwia współuczestniczenie w danym zabiegu osób znajdujących się nawet poza granicami kraju. Jednak można jedynie przypuszczać, że kolejnym krokiem będzie wykorzystanie technologii komunikacyjnych do kierowania przez specjalistów skomplikowaną aparaturą używaną do wykonywania operacji. Być może będzie się to odbywać na zasadzie zdalnego sterowania.