Telemedycyna

Tłumacząc to sformułowanie jak najprościej jest to medycyna na odległość. Bardzo nowoczesna forma świadczenia pomocy medycznej oraz wymaganej opieki zdrowotnej, która posiada różne sposoby ze sobą współgrające, są to telekomunikacja, medycyna i informatyka. Najnowocześniejsza technologia ułatwia przesyłanie ważnych obrazów statycznych oraz dynamicznych na dalekie odległości geograficzne. Czas i miejsce nie stanowią żadnej bariery ograniczającej służbę zdrowia. Diagnozowanie czegokolwiek na odległość ma sens, ponieważ mogą to zrobić profesjonalni i wykształceni specjaliści w momencie, kiedy nie ma takiej osoby na miejscu. Ważne funkcje ten rodzaj komunikowania się lekarzy spełnia w środowisku chirurgicznym, kiedy to kontaktowanie się jest istotne podczas prowadzenia operacji na odległość. Wysyłanie za granicę obrazów o bardzo wysokiej rozdzielczości z precyzyjną dokładnością jest możliwe w teraźniejszym czasie. Konsultacje na wysokim szczeblu profesjonalizmu odbywają się bardzo często wśród kolegów z różnych państw. Jest to pomocne, ponieważ co dwie głowy to nie jedna i można dojść do konstruktywnych wniosków podczas dogłębnej dyskusji i stanie zdrowia i jakości życia konkretnej jednostki.