Telemedycyna w Polsce

W Polsce Telemedycyna jest wciąż dziedziną nową i ciągle się rozwijającą. Nie jest jeszcze zbyt powszechna, wielu pacjentów z pewnością nie zdaje sobie sprawy z jej istnienia. Owszem jest stosowana przez ośrodki medyczne i przez lekarzy. Jednak bywa to utrudnione z powodu braku refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Główne działania, które są podejmowane w naszym kraju ramach telemedycyny to tworzenie i wprowadzanie systemów do przesyłania różnorodnych badań w celu konsultacji oraz tworzenie i zarządzanie bazami danych. Przesyłanie odbywa się drogą telefoniczną, w ten sposób można na przykład przesłać sygnał EKG. A także drogą internetową – zdjęcia rentgenowskie, zdjęcia tomografii komputerowej czy badania USG. Natomiast od 2001 roku istnieje w Polsce Sekcja Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zadaniami, jakie narzuciła sobie ta instytucja jest rozwijanie i rozpowszechnianie telemedycyny. Należą do niej znani i cenieni profesorowie, lekarze specjaliści oraz dyrektorzy szpitali czy klinik. Z inicjatywy STPTL odbywają się między innymi konferencje szkoleniowo-naukowe. Są to interaktywne wideokonferencje, jedna z nich łączyła uczestników z Waszyngtonu, Warszawy i Bielska-Białej. Ponadto, Sekcja zorganizowała operację serca, która odbyła się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.