Telemedycyna jest przyszłością opieki zdrowotnej

Jak wiadomo wielu osobom zależy na postępującym rozwoju medycyny. Trzeba jednak pamiętać, że aby rozwój ten był możliwy, konieczne jest odpowiednie finansowanie badań naukowych i przede wszystkim zadbanie o to, by pracownicy służby zdrowia byli odpowiednio wyszkoleni. Tymczasem zazwyczaj brakuje pieniędzy na prowadzenie skomplikowanych badań laboratoryjnych oraz na kompleksowe kształcenie przyszłych lekarzy. Dlatego z tym rozwojem medycyny może być trudno. Na szczęście współcześnie istnieją metody, które pozwalają na uporanie się właśnie z tym problemem. Wśród nich godną wzmianki jest telemedycyna. Można zaryzykować stwierdzeniem, że to właśnie jest przyszłość opieki zdrowotnej. Telemedycyna to, mówiąc najogólniej, sposób wykorzystania technologii komunikacyjnych w procesie leczenia. W praktyce oznacza to, że wyniki badań danego pacjenta mogą być przesyłane na duże odległości, do znanych ośrodków medycznych. Dotyczy to także obrazów uzyskanych podczas wykonywania badania usg czy też podczas wykonywania rezonansu komputerowego. Ponadto telemedycyna umożliwia także transmitowanie w czasie rzeczywistym wszystkiego, co dzieje się na sali operacyjnej. Dzięki temu specjalista przebywający nawet wiele kilometrów od miejsca, w którym wykonywany jest zabieg, może być przy nim obecny, udzielać porad, a nawet nim kierować.