Telemedycyna

Telemedycyna to inaczej medycyna na odległość. Jest to taka forma udzielania pomocy medycznej oraz diagnozowania, w której miejsce pobytu lekarza i pacjenta są rozdzielone. Również miejsca pobytu różnych lekarzy konsultujących się ze sobą mogą być rozbieżne. Dzięki telemedycynie znikają przeszkody geograficzne. Pacjent nie musi przebywać długiej drogi, aby spotkać się ze specjalistą. A lekarz może służyć pomocą nawet z najodleglejszego zakątka świata. Telemedycyna jest nowoczesną dziedziną medycyny, wykorzystuje ona najnowsze technologie. Dzięki nim możliwe jest przesyłanie wysokiej jakości obrazów statycznych oraz dynamicznych, przeprowadzanie wideokonferencji w czasie rzeczywistym. Telemedycyna jest możliwa dzięki połączeniu takich elementów jak telekomunikacja, Internet i informatyka. Głównie wykorzystuje się ją do stawiania diagnoz, opisywania badań. Do przesyłania zdjęć rentgenowskich, echogramów, tomografii komputerowej. A także do przesyłania EKG, USG i wielu innych badań. Telemedycyna jest wykorzystywana w przypadkach, gdy pacjent z powodu różnych przyczyn nie może udać się na wizytę czy do szpitala. Lub, gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na jego przemieszczenie. Wykorzystuje się ją również do zasięgania porad specjalisty, który często nie może przybyć do danego miejsca osobiście. Ciągły rozwój technologii i uzyskiwanie obrazów wysokiej rozdzielczości przyczynia się również do stosowania telemedycyny w chirurgii, szczególnie do przeprowadzania operacji.