Telekardiologia

Telekardiologia to najstarszy kierunek telemedycyny, związany równocześnie z teleopieką domową. Polega on na badaniu pracy serca, czyli zapisie EKG, które wykonuje sam pacjent za pomocą specjalnego urządzenia. To urządzenie to na przykład aparat TeleEKG, będący jednocześnie aparatem nadawczym. Wysyła bowiem do lekarza, na odległość, uzyskane wyniki. W początkowej fazie rozwoju telekardiologii, sygnał EKG był wysyłany przy użyciu nieskomplikowanego modemu za pomocą linii telefonicznych. Usługi tego rodzaju są szczególnie skierowane do osób, które przeszły zawał lub które są w grupie podwyższonego ryzyka. Mają one objąć także osoby po zabiegach kardiologicznych, z niewydolnością serca czy z zaburzeniami rytmu serca. Docelowo zamierzeniem telekardiologii jest objęcie opieką wszystkich pacjentów, którzy mają objawy chorób układu krążeniowego. Opieka ta ma nadzorować daną osobę w ciągu całej doby. Natomiast ma polegać na zdalnej diagnostyce i na zdalnej kardiologicznej kontroli. Ponadto ma umożliwiać telekonsultacje z lekarzem oraz telemonitoring. Usługi telekardiologiczne mogą służyć doraźnej pomocy, a także pomocy osobom przewlekle chorym, wymagającym stałej opieki lekarskiej. Dzięki tym usługom zmniejsza się także hospitalizacja, a pacjent ma komfort przebywania w domu połączony ze stałym nadzorem medycznym.