Technologie komunikacyjne na sali operacyjnej

Jeszcze do niedawna sala operacyjna była miejscem, do którego wstęp mieli jedynie nieliczni. Tak naprawdę oprócz pacjenta poddawanego zabiegowi przebywać tam mógł wyspecjalizowany personel medyczny. Nikt inny nie miał możliwości dowiedzenia się, co tak naprawdę działo się w tym miejscu. Czasy jednak się zmieniły. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań, jakie proponuje współczesna technika, dziedzina taka jak telemedycyna staje się coraz powszechniej wykorzystywana. Urządzenia umożliwiające komunikację audiowizualną zostały wprowadzone także na salę operacyjną. Pomysł oczywiście nie jest nowy, bo przecież już twórcy kina pragnęli ze swojego wynalazku uczynić przede wszystkim urządzenie umożliwiające rejestracje i upowszechnianie wielu przydatnych rzeczy, w tym także zabiegów operacyjnych. Jednak dopiero gwałtowny rozwój technologii komunikacyjnej umożliwił zastosowanie na sali operacyjnej rozwiązania pozwalające na wystąpienie interakcji. W praktyce oznacza to, że w operacji przeprowadzanej na danym pacjencie uczestniczyć mogą także specjaliści przebywający w danym momencie poza daną placówką medyczną. Mogą oni udzielać rad swoim kolegom po fachu, a często zdarza się także, że to właśnie oni kierują wszystkim, co dzieje się wokół stołu operacyjnego. Oczywiście rozwiązania te są stosowane jedynie wówczas, gdy wydają się być najlepsze dla pacjenta.