Szansa dla pacjenta

Zakres telemedycyny jest bardzo szeroki i polega na zastosowaniu technologi telekomunikacyjnej i teleinformatycznej w medycynie. Systemy telemedyczne mogą w obecnym czasie działać na podstawie internetu, dzięki niemu przesyłane są rożne dane. Telemedycyna ułatwia kontakt lekarza z pacjentem. Telemedycyna zaczęła się rozwijać wtedy gdy nastąpił dostęp do internetu. Bardzo duża rolę telemedycyna spełnia w ratownictwie medycznym, gdzie może być przesłanie obrazu z miejsca wypadku, w ten sposób aby być przygotowanym do przyjęcia osoby z bardzo dużymi obrażeniami. Dzięki temu będziemy mogli wcześniej przygotować sale operacyjne i będziemy wiedzieli jak się do tego mamy przygotować aby ratować . Obecnie telemedycyna jest bardzo rozwinięta za granica. Wymaga ona bardzo dużych nakładów finansowych. Konsultacje telemedyczne będą o wiele tańsze a niżeli konsultacje w szpitalu .Za pomocą takiego bezpośredniego kontaktu pacjenta z lekarzem, wtedy telemedycyna może poprawiać dostęp pacjenta do specjalistów wysokiej klasy. Dzięki temu skrócimy okres wyczekiwania na konsultację. Wprowadzenie telemedycyny stanie się możliwe jeśli przekonamy do tego pacjentów.