System telemedyczny

Dla wielu pacjentów istnienie telemedycyny i usług telemedycznych jest trudne do pojęcia, bądź wcale nie wiedzą oni o istnieniu takich możliwości. Aby móc korzystać z takich usług należy posiadać dostęp do komputera i Internetu, a także telefon komórkowy. Warunki te nie wydają się być wygórowane w dzisiejszych czasach. Jednak mimo to, dla wielu osób będą do przeszkody nie do pokonania. Szczególnie dla ludzi starszych, nie obeznanych z takimi technologiami. Oraz dla ludzi biedniejszych, których nie stać na odpowiedni sprzęt. Jeśli natomiast taki sprzęt i możliwości posiadamy, wystarczy wybrać odpowiednią firmę świadczącą usługi telemedyczne. Decyzję tę najlepiej skonsultować z lekarzem, aby korzystać z tego samego systemu co on. Następnie należy utworzyć swoje konto i można już być uczestnikiem telemedycyny. Jak natomiast taki system działa? Na przykład pacjent wykonuje badanie i umieszcza je w systemie telemedycznym, następnie lekarz dostaje wiadomość tekstową o otrzymaniu wyników badań, loguje się w systemie i zapoznaje z nimi. Wystawia od razu diagnozę i przekazuje ją pacjentowi za pomocą SMS i informacji w systemie. Może także wyniki najpierw skonsultować ze specjalistą. W tym celu wysyła je do konsultanta, ten stawia diagnozę i przekazuje ją bezpośrednio pacjentowi lub lekarzowi. Dalej lekarz informuje pacjenta o diagnozie tak jak było wspomniane powyżej.