Światowa organizacja zdrowia

Światowa organizacja zdrowia

Światowa organizacja zdrowia, czyli WHO (ang. World Health Organization) ma swoje konkretne działania. Siedziba tej organizacji jak wiadomo jest Genewa. Światowa organizacja zdrowia jest przede wszystkim organizacji działające na ramach zaleceń ONZ. Czym zajmuje się tego typu element? Przede wszystkim ochroną ludzkiego życia. Dzięki jej możliwością znacznie zmniejszyła się śmiertelność ludzkości. Organizacja ta przede wszystkim walczy przede wszystkim z epidemiami chorób. Tutaj można powiedzieć, że największym osiągnięciem tej ze grupy było zwalczenie epidemii takich chorób jak gruźlica, malaria, czy cholera. Kolejnymi zadaniami, które są podstawą pracy WHO są przede wszystkim aspekty dotyczące ustalenia zawartości składników lekarstw czy w stosunku do norm żywieniowych, czyli spożywanych pokarmów. Taka organizacja pomaga wielu ludziom na całym świecie. Dzięki niej walczy się przede wszystkim o ochronę zdrowia człowieka. Wiele szczepionek dostosowanych do konkretnych chorób i pacjentów, pochodzi właśnie z tej organizacji.