Stale zajęci lekarze

Stale zajęci lekarze

Praca lekarza jest swego rodzaju misją i ludzie, którzy chcą zostać lekarzami muszą o tym pamiętać. Nie można przecież odmówić pomocy choremu, gdy akurat jesteśmy blisko. Musimy też liczyć się z tym, że w środku nocy możemy zostać wezwani do jakiegoś ciężkiego przypadku. Te najcięższe przypadki to właśnie operacje ratujące życie, lekarze mają do czynienia z takimi operacjami np. wtedy, gdy ktoś zostanie przywieziony do szpitala z wypadku. Inne ciężkie przypadki to wady serca, czasem jest zagrożenie życia i również wtedy nie ma mowy o zwlekaniu. Tak więc lekarz stale ma ręce pełne roboty, szczególnie chirurg i kardiochirurg. Ten drugi musi liczyć się z intensywną pracą przez okrągły rok, pierwszy z lekarzy natomiast ma intensywną pracę szczególnie w okresie zimowym, kiedy jest główny sezon na złamania. Obok chirurgów bardzo dużo pracy mają też alergolodzy, szczególnie wtedy gdy zgłasza się cała masa pacjentów do odczulania. Wiele do zrobienia mają też zawsze endokrynolodzy, z nieustabilizowanymi hormonami nie może się dziś bowiem uporać coraz większa liczba młodych kobiet. Energiczne i zaangażowane muszą być też osoby w pracowniach rentgenowskich, także i tutaj codziennie jest bardzo wiele zdjęć do wykonania. Wszystko musi być potem należycie udokumentowane i opisane, większość pacjentów domaga się przecież zdjęć z opisem.