Rozwój telemedycyny

Przyjmuje się, że historia telemedycyny zaczyna się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Od tej pory nieustannie się rozwija, tak samo jak technologie, z których korzysta. Telemedycyna staje się coraz bardziej popularna, z każdym rokiem powiększa się jej udział na rynku usług medycznych. Niestety do jej pełnego upowszechnienia jest jeszcze daleko. Głównie zależy to od nakładów pieniężnych w konkretnym kraju, od poziomu świadomości społeczeństwa oraz od rozwoju technologicznego i informatycznego w danym kraju. Z tych właśnie powodów telemedycyna najprężniej rozwija się w Stanach Zjednoczonych. Na następnych miejscach plasuje się Wielka Brytania oraz kraje skandynawskie. Przeprowadzone badania i ankiety głoszą, iż europejski rynek e-zdrowia będzie się nieustannie poszerzał i rozwijał, a usługi telemedyczne staną się coraz bardziej popularne. Wzrost udziału w rynku medycznym ma wynosić około pięciu procent rocznie. Badania wskazują także, że najbardziej dynamiczny rynek telemedyczny będzie w Niemczech. We wdrażaniu systemów telemedycznych oraz rozpowszechnianiu idei telemedycyny biorą udział różne instytucje. Zajmuje się tym między innymi Międzynarodowe Towarzystwo dla Telemedycyny i e-Zdrowia – ISFTeH, a w Polsce Polskie Towarzystwo Telemedyczne. Również Unia Europejska propaguje usługi telemedyczne i finansuje odpowiednie projekty.