Porównanie papierosów z e-papierosami

Porównanie papierosów z e-papierosami

Każdy z nas już wie, że papierosy są niebezpieczne nie tylko dla osób palących, ale również dla wszystkich znajdujących się w otoczeniu palaczy. Aby to było bardziej klarowne należy zaznaczyć, że dym papierosowy dzieli się na dwa strumienie – jeden idzie do płuc palacza, drugi natomiast wychodzi z przodu papierosa: dlatego wokół palacza jest tak dużo dymu. Tworzy się tak zwany „dym środowiskowy”, na który składa się wyżej wymieniony dym oraz to, co wydziela się z ust palacza. Tego właśnie nie ma w e-papierosach, ponieważ z nich idzie tylko dym, który palacze wciągają do płuc. W papierosach odnaleziono ponad pięć tysięcy sześćset różnego rodzaju substancji smolistych, jednak część jest cały czas nie przebadana. W przypadku e-papierosów sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ substancji tworzących aerozol jest znacznie mniej. Oznacza to, że łatwiej przebadać, które z tych substancji wdycha palacz – już wiadomo, że nie jest on (ani jego otoczenie!) narażony na takie związki chemiczne, jak beznen, naftalen lub heksanal. Jedyną naprawdę szkodliwą substancją w e-papierosach jest nikotyna. Jeżeli chodzi o biernych palaczy e-papierosów ich organizmy są dziesięciokrotnie mniej narażone na działanie nikotyny. Jak widać sprawa jest dosyć prosta, mimo że e-papierosy nadal wywołują bardzo dużo kontrowersji.