Medycyna na odległość

Telemedycyna jest to medycyna na odległość. Polega ona na rozdzieleniu miejsca pobytu pacjenta który świadczy usługę medyczną pielęgniarki i lekarza. Telemedycyna powstała niedawno i jest najnowsza forma leczenia pacjenta. Następuje połączenie informatyki, telekomunikacji. Wykorzystywane są najnowsze technologie internet i multimedialne. Najczęściej dotyczy to wszystkich pacjentów, które nie mogą przyjść na wizytę do lekarza. Telemedycyna polega na zapisie wszystkich informacji dotyczących pacjenta. Także polega na wysyłaniu wszystkich obrazów do konsultanta, który wykonuje to w bardzo dogodnym dla siebie czasie i odsyła ich opis do nadawcy. Dzięki temu jest łatwiejszy dostęp do medycyny. Jest to bardzo dużą pomoc w leczeniu długotrwałym. Dzięki temu jest lepsza opieka medyczna dla ludzi, gdzie ośrodków leczniczych jest bardzo mało. Jest bardzo szybka diagnoza i pomoc. Także telemedycyna powoduje ze jest bardzo łatwy dostęp do pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Koszty leczenia są mniejsze nie musimy dojeżdżać do lekarza. Telemedycyna coraz bardziej się rozwija i staje się bardzo popularna wśród większości pacjentów. Zalet telemedycyny jest bardzo dużo.