Leczenie na odległość jest możliwe

W świadomości wielu ludzi pokutuje stwierdzenie, że aby zostać dobrze wyleczonym, trzeba trafić pod opiekę uznanego specjalisty. Tylko najbardziej doświadczeni lekarze są w stanie pokonać poważne choroby w ich zaawansowanym stadium. Ponadto tylko ich obecność na Sali operacyjnej może zagwarantować to, że zabieg się powiedzie i operacja po prostu zakończy się sukcesem. Niestety takich naprawdę uznanych specjalistów jest na świecie bardzo niewielu. Często zdarza się, że przebywają oni poza granicami danego państwa. W takiej sytuacji chory właściwie nie ma szans na ich pomoc. Tymczasem obecnie sytuacja się zmienia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu telemedycyny. Dziedzina ta wykorzystuje współczesne technologie komunikacyjne właśnie do tego, by pomagać pacjentom, którzy znajdują się daleko i nie mogą być transportowani do miejsca pobytu osoby będącej w stanie przeprowadzić dany zabieg lub choćby postawić odpowiedniej diagnozy i zaordynować leczenie. Dzięki zastosowaniu przekazu audiowizualnego emitowanego w czasie rzeczywistym między dwoma ośrodkami medycznymi, możliwe jest na przykład przeprowadzanie badań usg na odległość. Pacjent leżący w jednym miejscu i podłączony do specjalistycznej aparatury może być obserwowany przez specjalistę znajdującego się nawet kilkaset kilometrów dalej.