Kształcenie lekarzy na dużą odległość

Jak wiadomo systemy kształcenia na odległość, czyli tak zwanego e-learningu, nie są niczym nowym. Jednak były one przede wszystkim domeną wybranych działów nauki. Tymczasem okazuje się, że nawet takie dziedziny jak medycyna mogą czerpać z możliwości, jakie daje gwałtowny rozwój technologii komunikacyjnych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu tak zwanej telemedycyny. To właśnie ona pozwala na korzystanie z wiedzy i doświadczenia lekarzy, którzy znajdują się w dalekiej odległości od danego pacjenta. Dzieje się tak, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń, które pozwalają na transmisję, często w czasie rzeczywistym, przeprowadzanych badań, zabiegów czy operacji. Z pewnością w niedługiej przyszłości naukowcy opracują i rozpowszechnią metody, które umożliwią przeprowadzanie zabiegów przez Internet czy z wykorzystaniem innych sposobów komunikacji na odległość. Na razie jednak telemedycyna jest wykorzystywana przede wszystkim w celu przeprowadzenia konsultacji z innymi specjalistami oraz w celu kształcenia przyszłych lekarzy. To właśnie dzięki możliwościom telemedycyny przyszli chirurdzy mogą wirtualnie brać udział w spektakularnych operacjach prowadzonych przez najbardziej znanych specjalistów i podpatrywać przy pracy uznane autorytety medyczne. To oczywiście pomaga w wykształceniu doświadczonych chirurgów i polepszeniu standardów ich pracy.