Inżynieria biomedyczna

To nauka, która wchodzi w skład bioinżynierii. Jest to bardzo ważna nauka, która ma duży wpływ na rozwój medycyny. Nieodzownym elementem uczestniczącym w rozwoju bioinżynierii są nauki techniczne oraz biologiczne. Nauka ta zajmuje się szeregiem różnych zagadnień, które w większym lub mniejszym stopniu dotyczą medycyny. Jednym z tych zagadnień jest telemedycyna. Pozostałe zagadnienia dotyczą połączenia medycyny i biologii na przykład z informatyką i stąd właśnie mamy informatykę medyczną. Nauka ta ma duży wpływ na rozwój sprzętu medycznego, który służy do leczenia oraz stawiania trafnych diagnoz chorych pacjentów. Nauka ta podzielona jest na wiele dziedzin, a jedną z nich jest inżynieria kliniczna. Inżynieria ta odpowiada za kształcenie specjalistów, którzy w odpowiedni sposób zajęliby się naprawą specjalistycznego sprzętu medycznego  znajdującego się w szpitalach. Bioinżynieria ma bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie oraz rolę całej medycyny w dzisiejszych czasach. Dzięki tej nauce lekarze posiadają bardzo zaawansowany technologicznie sprzęt, który pozwala im lepiej zdiagnozować oraz dostosować leczenie do określonej choroby. Rozwój bioinżynierii jest bardzo istotny z punktu widzenia życia i zdrowia człowieka.