Informatyka medyczna

Dział informatyki, który za soje hasło przewodnie obrał sobie medycynę jest ciekawym kierunkiem studiów. Przetwarzanie danych pacjentów oraz przechowywanie danych na ich temat to tylko niewielki zakres działalności. Opieka zdrowia słynie z tego, że wprowadza ciągle nowe udogodnienia, które wpływają na jakość leczenia pacjentów. Informatyka medyczna działa na wielu polach, ale głównymi założeniami, którymi się zajmuje są: tworzenie systemów informatycznych służących szpitalom, aptekom oraz innym jednostkom zdrowotnym, urozmaicanie o nowe funkcje systemów mających na celu wspieranie diagnostyki oraz metodyki badań, wykonywanie badań EKG, dostosowywanie do prawidłowego przetwarzania obrazów medycznych, które można powiększyć do ogromnych rozmiarów, które ukażą bardzo szczegółowo jakiś element. Konstruowanie nowoczesnej aparatury, która precyzyjniej będzie mogła wykonywać badania na człowieku oraz lepiej określać stan jego zdrowia. Badania naukowe cały czas toczą się nad tym i ważne, aby nie zostały zaprzestane, dlatego muszą być ciągle wspomagane. Wymiana informacji pomiędzy pacjentem a lekarzami jest znacznie ułatwiona. Edukacja w zakresie tej dziedziny jest bardzo ważna, ponieważ to nie tylko przyszłość medyczna, ale to także część teraźniejszości.