Immunologiczny system obronny

Immunologiczny system obronny

System obronny człowieka jest bardzo skomplikowanym układem. Składa się z dwóch głównych części: humoralnej, oznaczanej symbolem Th2 oraz komórkowej, oznaczanej symbolem Th1. Każda z nich odpowiada za inną pracę na rzecz organizmu. Humoralna zajmuje się produkcją przeciwciał i unieszkodliwia patogeny znajdujące się w płynach zakomórkowych. Natomiast komórkowa broni organizm przez atakami jakie mogłyby zachodzić wewnątrz komórek, unieszkodliwia zakażone komórki i spełnia ważną rolę przy infekcjach wirusowych oraz chorobach nowotworowych. Najważniejsze jest, by te dwie części zachowały balans, wtedy organizm funkcjonuje optymalnie. Co ciekawe, system immunologiczny odpowiada nie tylko za chronienie nas przed chorobami takimi jak grypa i przeziębienie, ale również za to, jakie będziemy mieli samopoczucie i w ogóle jak będziemy się czuli przez cały dzień. Idealny system obronny organizmu samoistnie aktywuje obie części, Th1 i Th2, a jakiekolwiek zaburzenia w ich działaniu mogą powodować problemy zdrowotne. Tak się dzieje również w momencie gdy jedna z części ma chroniczną nadczynność, a druga w tym samym czasie niedoczynność. Zwykle dominacja występuje w części humoralnej, produkującej przeciwciała, co może powodować kichanie, a w gorszym wypadku alergie. Jest to związane z produkowaniem nie tylko przeciwciał, ale także histaminy, odpowiedzialnej za łzawienie oczu, swędzenie w nosie czy swędzenie skóry.