Historia

Za prekursora telemedycyny przyjmuje się Stany Zjednoczone, które to pierwsze rozpoczęły wykorzystywać tą technologię do porozumiewania się między stacjonującymi wojskami. Utworzyli oni sieć satelitarną, która była ciągłą linią pomiędzy amerykańskimi bazami wojskowymi a profesjonalnymi punktami medycznymi. Stany Zjednoczone lubią technologię i wykorzystują ją do ułatwiania życia codziennego zarówno społeczności jak i żołnierzy w wojskach. Są perfekcjonistami i lubią wykonywać zawiłości wojskowe w sposób specjalistyczny. Amerykańskie wojsko kontaktowało się ze specjalistami z dziedziny medycznej swojego kraju, aby móc jak najprecyzyjniej wyleczyć określoną jednostkę, która była bardzo potrzebna do wykonywania swoich powinności. Dzięki temu, że amerykanie wprowadzili taką technologię do wojska to mamy współcześnie taką gałąź jak telemedycyna. Wiele jest udogodnień, które zostały na początku patentowane na oddziałach jednostek wojskowych Stanów Zjednoczonych, po czym następnie miały swoje odzwierciedlenie na łamach codzienności całego świata. Najważniejsze, że w ogóle znalazł się kraj, który chciał zainwestować swój budżet w rozwój technologii ułatwiającej poprawne zweryfikowanie stanu zdrowia pacjenta.